Публічна оферта

м. Харків

01 січня 2020 р.

Даний документ – це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину «CHYSTOTIL» про продаж товарів, відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України.

 

1. Загальні положення

1.1.Дана публічна оферта (далі - Оферта) є офіційною пропозицією ФОП Єщенка Дмитра Олександровича, який діє на підставі Витягу з ЕДР Серія АБ № 807677 (далі - Продавець) на адресу будь-якої фізичної особи укласти з ФОП Єщенко Д.О., договір роздрібної купівлі-продажу товару, на Сайті, дистанційно на умовах, визначених в даному Договорі, та містить всі істотні умови Оферти.

1.2. Замовлення Покупцем товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.

1.3. Продавець має право вносити зміни до Оферти без повідомлення Покупця.

 

2. Предмет Оферти

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на підставі наявних Замовлень, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цієї Оферти.

2.2. Назва, ціна, кількість товару, а також інші необхідні умови Оферти визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

2.3. Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві і оплати останнім повної вартості товару. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця в момент фактичної передачі товару Покупцеві. 

 

3. Вартість та порядок оплати товару

3.1. Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину.

3.2. Ціна товару вказується в національній валюті України - гривні.

3.3. Повна вартість замовлення складається з остаточної ціни товару та ціни доставки.

3.4. Оплата повної вартості замовлення здійснюється Покупцем будь-яким з нижче запропонованих способів:

- 100% передоплата за допомогою банківської карти на банківський рахунок Продавця;

- готівковими коштами при отриманні товару (післяплата, доставка кур'єром).

 

4. Момент укладення Оферти

4.1. Акцептом цієї Оферти (договору) є оформлення Покупцем замовлення на товар, відповідно до умов цієї Оферти.

4.2. Приймаючи дану Оферту, Покупець висловлює згоду про те що:

- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) вказані ним добровільно;

- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передаються в електронній формі каналами зв'язку через мережу «Інтернет»;

- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передані для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;

- реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути використані Продавцем в цілях просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;

- з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції по оплаті оформлених замовлень;

- надання Покупцем згоди на обробку його реєстраційних даних (в тому числі персональних даних) є безстроковим і може бути відкликане Покупцем або його законним представником, подачею письмової заяви.

 

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Покупець зобов'язаний:

а) Ознайомитися з інформацією про товар на сайті Інтернет-магазину Продавця;

б) Самостійно оформити замовлення на сайті Інтернет-магазину;

в) Своєчасно оплатити і отримати замовлення у Перевізника;

5.2. Покупець має право вимагати у Продавця виконання умов даної Оферти.

5.3. Продавець зобов'язаний:

а) Виконувати умови даної Оферти;

б) Передати Покупцеві Товар відповідно до його замовленням та умов даної Оферти;

5.4. Продавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки Покупцеві в зв'язку з діями або бездіяльністю третіх осіб.

5.5. Продавець має право в односторонньому порядку припинити виконання умов даної Оферти, в разі невиконання Покупцем своїх обов'язків. 

 

6. Доставка товару

6.1. Доставка товару Покупцю здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення Інтернет-магазином.

6.2. Доставка Товару виконується силами Продавця або Перевізником за рахунок Покупця.

Доставка здійснюється безкоштовно при замовленні Товару на суму понад 600 грн.

6.3. Загальний термін доставки складає: термін обробки замовлення і термін доставки.

Термін обробки замовлення - 1-2 робочих дні. Термін доставки визначається транспортною компанією в залежності від адреси отримання Товару.

6.4. Продавець не несе відповідальності за терміни доставки замовлення, оскільки вони залежать від Перевізника.

 

5. Повернення товару

5.1. Умови обміну та повернення Товару регулюються чинним законодавством України: Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживачів».

5.2. За пошкодження товару з вини Перевізника, Продавець відповідальності не несе.

 

6. Строк дії Оферти

6.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її акцепту Покупцем, і діє до виконання всіх обов'язків Сторонами. 

 

7. Політика конфіденційності.

7.1. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При оформленні замовлення в Інтернет-магазині, Покупець автоматично надає свою згоду Продавцю, на збір і обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомі Продавцю в зв'язку з виконанням даного Договору.

7.2. Дані, які надає Покупець під час оформлення замовлення, будуть використовуватися для їх обробки, а також для відправки телекомунікаційними засобами зв'язку рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої комерційної інформації.

7.3. Покупець надає право Продавцю здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в свої бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності).

7.4. Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

7.5. У випадку небажання Покупця отримувати розсилання про рекламні акції, нові продукти тощо, Покупець має право відмовитися від нього.

 

8. Додаткові умови

8.1. Інтернет-магазин і сервіси, що на ньому розміщені, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, чи з будь-яких інших причин технічного характеру. Профілактичні чи інші роботи проводяться з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

8.2. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

8.3. У випадку виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Інтернет-магазину по телефону або іншим доступним способом. Будь-які спори, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, спір буде вирішуватись шляхом звернення до суду.

8.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Оферти, сторони звільняються від їх виконання на строк дії таких обставин.

8.5. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Інтернет-магазину, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сайті Інтернет-магазину, є об'єктами виключних прав Продавця.

8.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність Угоди в цілому. 

 

9. Реквізити Продавця

ФОП Єщенко Дмитро Олександрович

ІПН 3034310610

р/р 26000052303707

МФО 351533